Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/34/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-26 07:55:00
×
2015-07-20 10:30:00
2015-07-20 11:00:00
opis rob??t III pi?tro
2015-06-26 07:51:00
×
2015-07-20 10:30:00
2015-07-20 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru I pi?tro w ATH
2015-06-26 07:51:00
×
2015-07-20 10:30:00
2015-07-20 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t III pi?tro w ATH
2015-06-26 07:50:00
×
2015-07-20 10:30:00
2015-07-20 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2015-06-26 07:49:00
Tak
2015-07-20 10:30:00
2015-07-20 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-06-15 07:39:00
×
2015-07-06 10:30:00
2015-07-06 11:00:00
kosztorys
2015-06-15 07:38:00
×
2015-07-06 10:30:00
2015-07-06 11:00:00
SIWZ
2015-06-15 07:38:00
×
2015-07-06 10:30:00
2015-07-06 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-15 07:36:00
Tak
2015-07-06 10:30:00
2015-07-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/34/IW/152015-06-15
2015-07-20 11:00:00
Tak
Remont pomieszcze?? ??andarmerii I pi?tro budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Sienkiewicza 35 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy