Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/34/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-08-08 11:43:00
×
2018-08-23 10:30:00
2018-08-23 11:00:00
kosztorys nakładczy
2018-08-08 11:39:00
×
2018-08-23 10:30:00
2018-08-23 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-08-08 11:37:00
×
2018-08-23 10:30:00
2018-08-23 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-08-08 11:37:00
×
2018-08-23 10:30:00
2018-08-23 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/34/iw/182018-08-082018-08-23 11:00:00 × Remont instalacji odgromowej na budynku, remont pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej i remont sanitariatów w budynku nr 3 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy