Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/35/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-18 09:35:00
×
2015-07-08 10:30:00
2015-07-08 11:00:00
kosztorys
2015-06-18 09:34:00
×
2015-07-08 10:30:00
2015-07-08 11:00:00
SIWZ
2015-06-18 09:34:00
×
2015-07-08 10:30:00
2015-07-08 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-06-18 09:33:00
×
2015-07-08 10:30:00
2015-07-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/35/IW/152015-06-182015-07-08 11:00:00 × Remont w budynku nr 1 WKU W??oc??awek przy ul. Okr???nej 25 Awięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy