Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/35/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-07-26 09:36:00
×
2017-08-22 10:30:00
2017-08-22 11:00:00
projekt aranżacji
2017-07-26 09:35:00
×
2017-08-22 10:30:00
2017-08-22 11:00:00
przedmiar robót posadzka
2017-07-26 09:35:00
×
2017-08-22 10:30:00
2017-08-22 11:00:00
przedmiar robót malarski
2017-07-26 09:33:00
×
2017-08-22 10:30:00
2017-08-22 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-26 09:33:00
×
2017-08-22 10:30:00
2017-08-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-07-26 09:32:00
×
2017-08-22 10:30:00
2017-08-22 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/35/IW/172017-07-262017-08-22 11:00:00 × Remont posadzki wraz z wymianą drzwi wejściowych oraz odnowieniem powłok malarskich Kościoła Garnizonowego przy ul. Narutowicza 45 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy