Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/35/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-07-17 10:44:00
×
2018-08-22 10:30:00
2018-08-22 11:00:00
JEDZP35
2018-07-17 10:43:00
×
2018-08-22 10:30:00
2018-08-22 11:00:00
SIWZ.
2018-07-17 10:42:00
×
2018-08-22 10:30:00
2018-08-22 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/35/IW/182018-07-172018-08-22 11:00:00 × Dostawa opału stałego-miał węglowy.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy