Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/36/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-29 13:43:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? III - bud. 9
2013-05-29 13:42:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 17
2013-05-29 13:42:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 36
2013-05-29 13:41:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. 7
2013-05-29 13:41:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 2
2013-05-29 13:40:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. 5
2013-05-29 13:39:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-29 13:37:00
×
2013-06-13 10:30:00
2013-06-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/36/IW/132013-05-292013-06-13 11:00:00 × Remont dachowych pokry? papowych wraz z obr??bkami blacharskimi na terenie kompleks??w wojskowych w Inowroc??awiu i S??aw?cinkuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy