Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/36/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-25 14:19:00
×
2015-07-10 10:30:00
2015-07-10 11:00:00
wyjasnienia tre??ci siwz z dnia 25.06.2015 r
2015-06-18 13:49:00
×
2015-07-10 10:30:00
2015-07-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t budowlanych
2015-06-18 13:49:00
×
2015-07-10 10:30:00
2015-07-10 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-06-18 13:46:00
×
2015-07-10 10:30:00
2015-07-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-06-18 13:46:00
×
2015-07-10 10:30:00
2015-07-10 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/36/IW/152015-06-182015-07-10 11:00:00 × remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku nr 2 na terenie kompleksu koszarowego 1532 przy ul. jacewskiej 73 w inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy