Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/36/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-06-30 13:23:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2016-06-29 12:43:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 3
2016-06-29 12:42:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2016-06-28 13:32:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 2
2016-06-28 13:31:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2016-06-28 10:44:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2016-06-22 11:32:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2016-06-20 13:05:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
SIWZ
2016-06-20 13:04:00
×
2016-07-04 10:30:00
2016-07-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/36/IW/162016-06-202016-07-04 11:00:00 × Dostawa wyposa??enia warsztatowego s??u??by czo??gowo-samochodowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy