Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/36/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-07-26 10:17:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
przedmiar robót dach
2017-07-26 10:16:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
przedmiar robót sanitarny
2017-07-26 10:16:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
przedmiar robót odgromowy
2017-07-26 10:15:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
przedmiar robót budowlany
2017-07-26 10:15:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
przedmiar robót elektryczny
2017-07-26 10:14:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-07-26 10:13:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-26 10:10:00
×
2017-08-23 10:30:00
2017-08-23 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/36/IW/172017-07-262017-08-23 11:00:00 × Remont budynku wraz z instalacjami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu wraz z instalacją odgromową w budynku nr 11 (wartownia) na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy