Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/36/IW/17/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-09-19 13:56:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
przedmiar robót dach
2017-09-19 13:54:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
przedmiar robót sanitarny
2017-09-19 13:54:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
przedmiar robót odgromowy
2017-09-19 13:53:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
przedmiar robót budowlany
2017-09-19 13:53:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
przedmiar robót elektryczny
2017-09-19 13:52:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2017-09-19 13:51:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-09-19 13:47:00
×
2017-10-04 10:30:00
2017-10-04 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/36/IW/17/A2017-09-192017-10-04 11:00:00 × Remont budynku wraz z instalacjami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu wraz z instalacją odgromową w budynku nr 11 (wartownia) na terenie kompleksu wojskowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy