Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/37/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-06 08:04:00
Tak
2012-06-27 10:30:00
2012-06-27 11:00:00
zmiana ogloszenia
2012-06-05 14:37:00
Tak
2012-06-27 10:30:00
2012-06-27 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2012-06-05 14:35:00
Tak
2012-06-27 10:30:00
2012-06-27 11:00:00
zalacznik do odpowiedzi
2012-06-05 14:34:00
Tak
2012-06-27 10:30:00
2012-06-27 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2012-05-16 14:08:00
×
2012-06-12 10:30:00
2012-06-12 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 1
2012-04-30 13:07:00
×
2012-06-12 10:30:00
2012-06-12 11:00:00
SIWZ PO MODYFIKACJI
2012-04-30 13:06:00
×
2012-06-12 10:30:00
2012-06-12 11:00:00
MODYFIKACJA OG?OSZENIA
2012-04-27 09:29:00
×
2012-06-12 10:30:00
2012-06-12 11:00:00
SIWZ Z ZA??CZNIKAMI
2012-04-24 14:52:00
Tak
2012-06-12 10:30:00
2012-06-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/37/IW/122012-04-24
2012-06-27 11:00:00
Tak
Zakup przyczep transportowych du??ej i ??redniej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy