Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/37/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-05-22 13:24:00
×
2014-06-06 10:30:00
2014-06-06 11:00:00
Za???cznik nr 2.2 - Przedmiar rob??t - ci?g dalszy
2014-05-22 13:23:00
×
2014-06-06 10:30:00
2014-06-06 11:00:00
Za???cznik nr 2.2 - Przedmiar rob??t
2014-05-22 13:05:00
×
2014-06-06 10:30:00
2014-06-06 11:00:00
Za???cznik nr 2.1 - Przedmiar rob??t
2014-05-22 13:03:00
×
2014-06-06 10:30:00
2014-06-06 11:00:00
Za???cznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2014-05-22 13:02:00
×
2014-06-06 10:30:00
2014-06-06 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-05-22 13:01:00
×
2014-06-06 10:30:00
2014-06-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/37/IW/142014-05-222014-06-06 11:00:00 × Remont wraz z wykonaniem izolacji pionowej budynku nr 1 (WKU) przy ul. Wa??y Gen. Sikorskiego 21 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy