Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/37/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-07-04 14:38:00
Tak
2016-07-08 10:30:00
2016-07-08 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 2
2016-07-04 14:35:00
×
2016-07-06 10:30:00
2016-07-06 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-06-30 13:38:00
×
2016-07-06 10:30:00
2016-07-06 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 1
2016-06-27 12:29:00
×
2016-07-06 10:30:00
2016-07-06 11:00:00
WET -Za???cznik nr 1 do SIWZ
2016-06-27 12:27:00
Tak
2016-07-06 10:30:00
2016-07-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2016-06-27 12:27:00
×
2016-07-06 10:30:00
2016-07-06 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/37/IW/162016-06-27
2016-07-08 11:00:00
Tak
Remont g?wny sprz?tu samochodowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy