Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/39/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-14 09:38:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie do SIWZ
2013-06-14 09:38:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-05-31 12:05:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? IV - bud. 68
2013-05-31 12:05:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? V - bud. 71
2013-05-31 12:04:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 54
2013-05-31 12:04:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? III - bud. 55
2013-05-31 12:01:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. 42, 46, 47, 48, 49, 62
2013-05-31 12:00:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-31 11:59:00
×
2013-06-19 10:30:00
2013-06-19 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/39/IW/132013-05-312013-06-19 11:00:00 × Remont budynk??w na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4620 w Toruniu - remonty dach??w wraz z wymian? instalacji odgromowejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy