Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/40/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-12 09:53:00
×
2013-06-27 10:30:00
2013-06-27 11:00:00
Przedmiar rob??t
2013-06-12 09:52:00
×
2013-06-27 10:30:00
2013-06-27 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-06-12 09:50:00
×
2013-06-27 10:30:00
2013-06-27 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/40/IW/132013-06-122013-06-27 11:00:00 × Remont budynku nr 82 na terenie jednostki Wojskowej Nr 4620 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy