Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/40/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-28 13:18:00
×
2014-08-05 09:30:00
2014-08-05 10:00:00
wyjasnienia tresci siwz z dnia 28.07.2014
2014-07-28 13:15:00
×
2014-08-05 09:30:00
2014-08-05 10:00:00
WYJA??NIENIA TRE??CI SIWZ z dnia 28.07.2014 r.
2014-07-28 13:14:00
×
2014-08-05 09:30:00
2014-08-05 10:00:00
WYJA??NIENIA TRE??CI SIWZ z dnia 28.07.2014 r.
2014-07-01 07:14:00
×
2014-08-05 09:30:00
2014-08-05 10:00:00
SIWZ
2014-07-01 07:14:00
×
2014-08-05 09:30:00
2014-08-05 10:00:00
SIWZ
2014-06-25 10:39:00
×
2014-08-05 09:30:00
2014-08-05 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/40/IW/142014-06-252014-08-05 10:00:00 × us??uga szkolenia pilot??w na symulatorach lotuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy