Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/40/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-07-25 13:01:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
STWiORB
2018-07-25 13:01:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
Kosztorys nakładczy
2018-07-25 13:00:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
SIWZ
2018-07-25 10:42:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
Remont dachu budynku nr 136, przy ul. Okólnej 37 w Toruniu
2018-07-25 10:41:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
Remont dachu budynku nr 136, przy ul. Okólnej 37 w Toruniu
2018-07-25 10:40:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
Remont dachu budynku nr 136, przy ul. Okólnej 37 w Toruniu
2018-07-25 10:39:00
×
2018-08-21 11:00:00
2018-08-21 11:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/40/IW/182018-07-252018-08-21 11:30:00 × Remont dachu budynku nr 136, przy ul. Okólnej 37 w Toruniu więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy