Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/41/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-01 14:04:00
Tak
2014-07-17 09:30:00
2014-07-17 10:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia nr 2 z dnia 01.07.2014 r.
2014-07-01 13:12:00
Tak
2014-07-17 09:30:00
2014-07-17 10:00:00
wyjasnienia oraz zmiana tresci siwz nr 2 z dnia 01.07.2014 r.
2014-07-01 13:10:00
Tak
2014-07-17 09:30:00
2014-07-17 10:00:00
SIWZ po 2 modyfikacji z dnia 01.07.2014 r.
2014-06-26 13:34:00
Tak
2014-07-02 09:30:00
2014-07-02 10:00:00
SIWZ po 1 modyfikacji z dnia 26.06.2014 r.
2014-06-26 13:31:00
×
2014-07-02 09:30:00
2014-07-02 10:00:00
wyjasnienia oraz zmiana tresci siwz nr 1 z dnia 26.06.2014 r.
2014-06-26 13:29:00
Tak
2014-07-02 09:30:00
2014-07-02 10:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia nr 1 z dnia 26.06.2014 r.
2014-06-17 12:06:00
×
2014-06-27 09:30:00
2014-06-27 10:00:00
SIWZ
2014-06-17 12:05:00
Tak
2014-06-27 09:30:00
2014-06-27 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/41/IW/142014-06-17
2014-07-17 10:00:00
Tak
dostawa wyposa??enia warsztatu oraz przyrz?d??w diagnostyczno-pomiarowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy