Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/41/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-08-23 14:37:00
×
2016-09-15 10:30:00
2016-09-15 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 4
2016-08-23 14:36:00
Tak
2016-09-15 10:30:00
2016-09-15 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 4
2016-08-23 14:16:00
Tak
2016-09-15 10:30:00
2016-09-15 11:00:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2016-08-22 12:06:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 3
2016-08-22 12:06:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 3
2016-08-18 13:35:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
Formularz ofertowy część A po zmianie
2016-08-18 13:34:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
Odpowiedź na pytania
2016-08-02 13:41:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
zmiana treści siwz nr 1 z dnia 02.08.2016
2016-08-02 13:40:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
wyjaśnienia treści siwz z dnia 02.08.2016
2016-07-11 08:17:00
×
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
SIWZ
2016-07-11 08:16:00
Tak
2016-08-25 10:30:00
2016-08-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/41/IW/162016-07-11
2016-09-15 11:00:00
Tak
Dostawa materia????w eksploatacyjnych do sprz?tu komputerowego i urz?dze?? biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy