Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/42/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-08-25 09:52:00
×
2017-08-29 10:30:00
2017-08-29 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2017-08-07 13:32:00
×
2017-08-29 10:30:00
2017-08-29 11:00:00
ST
2017-08-07 13:32:00
×
2017-08-29 10:30:00
2017-08-29 11:00:00
kosztorys
2017-08-07 13:31:00
×
2017-08-29 10:30:00
2017-08-29 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-08-07 13:31:00
×
2017-08-29 10:30:00
2017-08-29 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/42/IW/172017-08-072017-08-29 11:00:00 × Remont komina stalowego kotłowni na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy