Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/42/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-08-08 10:06:00
×
2018-08-24 10:30:00
2018-08-24 11:00:00
ST część nr 2
2018-08-08 10:06:00
×
2018-08-24 10:30:00
2018-08-24 11:00:00
kosztory część nr 2
2018-08-08 10:05:00
×
2018-08-24 10:30:00
2018-08-24 11:00:00
ST część nr 1
2018-08-08 10:05:00
×
2018-08-24 10:30:00
2018-08-24 11:00:00
kosztorys część nr 1
2018-08-08 10:04:00
×
2018-08-24 10:30:00
2018-08-24 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-08-08 10:04:00
×
2018-08-24 10:30:00
2018-08-24 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/42/IW/182018-08-082018-08-24 11:00:00 × Remont ogrodzenia przy ul. Dworcowej w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy