Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/42/IW/18/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-09 15:06:00
×
2018-10-22 10:30:00
2018-10-22 11:00:00
KOSZTORYS OGRODZENIA
2018-10-09 15:05:00
×
2018-10-22 10:30:00
2018-10-22 11:00:00
Kosztorys naprawa
2018-10-09 15:05:00
×
2018-10-22 10:30:00
2018-10-22 11:00:00
STWIOR ogrodzenia
2018-10-09 15:04:00
×
2018-10-22 10:30:00
2018-10-22 11:00:00
STWIOR naprawa
2018-10-09 15:03:00
×
2018-10-22 10:30:00
2018-10-22 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-10-09 15:03:00
×
2018-10-22 10:30:00
2018-10-22 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/42/IW/18/A2018-10-092018-10-22 11:00:00 × Remont i naprawa ogrodzenia przy ul. Dworcowej w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy