Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/43/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-08-10 10:24:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
przedmiar nr 2
2017-08-10 10:24:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
Projekt sali
2017-08-10 10:23:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
ST nr 1
2017-08-10 10:23:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
ST nr 2
2017-08-10 10:23:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
przedmiar nr 1
2017-08-10 10:21:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
SIWZ
2017-08-10 10:20:00
×
2017-08-30 10:30:00
2017-08-30 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/43/IW/172017-08-102017-08-30 11:00:00 × Remont sali medialnej wraz z instalacjami wew, remont pomieszczeń i-piętra i sanitariatu w bud. nr 3 na ternie kompleksu wojskowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy