Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/44/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-09-06 13:01:00
×
2017-09-25 10:30:00
2017-09-25 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-09-06 12:39:00
×
2017-09-25 10:30:00
2017-09-25 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2017-09-06 12:38:00
×
2017-09-25 10:30:00
2017-09-25 11:00:00
odpowiedź na pytania wykonawcy nr 1
2017-08-18 09:23:00
×
2017-09-25 10:30:00
2017-09-25 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2017-08-18 09:18:00
×
2017-09-25 10:30:00
2017-09-25 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/44/IW/172017-08-182017-09-25 11:00:00 × Dostawa samochodów osobowych ogólnego przeznaczeniawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy