Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/45/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-31 13:45:00
×
2015-08-12 10:30:00
2015-08-12 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2015-07-27 13:36:00
×
2015-08-12 10:30:00
2015-08-12 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-07-27 13:34:00
×
2015-08-12 10:30:00
2015-08-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/45/IW/152015-07-272015-08-12 11:00:00 × Dostawa odzie??y roboczej i ochronnejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy