Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/45/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-07-26 14:28:00
Tak
2016-08-11 10:30:00
2016-08-11 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2016-07-26 14:27:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2016-07-26 14:26:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin
2016-07-26 13:51:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
projekt budowlany
2016-07-26 13:49:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
przedmiar robót sanitarny
2016-07-26 13:48:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
przedmiar robót budowlany cz. 2
2016-07-26 13:48:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
przedmiar robót elektryczny
2016-07-26 13:47:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
przedmiar robót budowlany
2016-07-26 13:46:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
przedmiar robót kanał samochodowy
2016-07-26 13:45:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
STWiOR ogólna
2016-07-26 13:44:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
STWiOR przebudowa kanału
2016-07-26 13:43:00
×
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-07-26 13:39:00
Tak
2016-08-12 00:00:00
2016-08-12 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/45/IW/162016-07-26
2016-08-12 11:00:00
Tak
Remont pomieszczeń warsztatowych i kanału w budynku nr 74 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy