Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/45/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-08-14 08:43:00
×
2018-08-31 10:30:00
2018-08-31 11:00:00
kosztorys br. elektryczna
2018-08-14 08:43:00
×
2018-08-31 10:30:00
2018-08-31 11:00:00
kosztorys br. sanitarna
2018-08-14 08:42:00
×
2018-08-31 10:30:00
2018-08-31 11:00:00
kosztorys br. budowlana
2018-08-14 08:41:00
×
2018-08-31 10:30:00
2018-08-31 11:00:00
STWIOR
2018-08-14 08:40:00
×
2018-08-31 10:30:00
2018-08-31 11:00:00
SIWZ
2018-08-14 08:39:00
×
2018-08-31 10:30:00
2018-08-31 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/45/IW/182018-08-142018-08-31 11:00:00 × Remont budynku koszarowego nr 5 w kompleksie koszarowym przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy