Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/46/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-01 10:04:00
×
2014-07-16 10:30:00
2014-07-16 11:00:00
Przedmiar rob??t
2014-07-01 10:03:00
×
2014-07-16 10:30:00
2014-07-16 11:00:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2014-07-01 10:01:00
×
2014-07-16 10:30:00
2014-07-16 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-07-01 09:55:00
×
2014-07-16 10:30:00
2014-07-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/46/IW/142014-07-012014-07-16 11:00:00 × Remont pomieszcze?? oraz wykonanie schod??w zewn?trznych budynku Archiwum Wojskowego w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy