Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/47/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-12 09:18:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 2
2013-07-12 09:17:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 2 do SIWZ
2013-07-12 08:54:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-07-11 10:57:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-07-11 10:56:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie do SIWZ
2013-07-05 11:05:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-07-05 11:04:00
×
2013-07-16 10:30:00
2013-07-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/47/IW/132013-07-052013-07-16 11:00:00 × Dostawa farb i materia????w malarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy