Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/47/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-29 08:29:00
×
2015-08-12 12:00:00
2015-08-12 11:30:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2015-07-23 11:10:00
×
2015-08-12 12:00:00
2015-08-12 11:30:00
Specyfikacja techniczna
2015-07-23 11:10:00
×
2015-08-12 12:00:00
2015-08-12 11:30:00
Przedmiar rob??t
2015-07-23 11:09:00
×
2015-08-12 12:00:00
2015-08-12 11:30:00
siwz
2015-07-23 11:08:00
×
2015-08-12 12:00:00
2015-08-12 11:30:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/47/IW/152015-07-232015-08-12 11:30:00 × Remont elewacji wraz z dachem budynku wielofunkcyjnego nr 30 na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie k/Inowroc??awiawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy