Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/48/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-16 12:08:00
×
2014-07-24 09:30:00
2014-07-24 10:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ nr 1 z dnia 16.07.2014 r.
2014-07-16 12:08:00
×
2014-07-24 09:30:00
2014-07-24 10:00:00
zmiana tresci siwz nr 1 z dnia 16.07.2014 r.
2014-07-01 13:59:00
×
2014-07-24 09:30:00
2014-07-24 10:00:00
SIWZ
2014-07-01 13:58:00
×
2014-07-24 09:30:00
2014-07-24 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/48/IW/142014-07-012014-07-24 10:00:00 × dostawa cz???ci do pojazd??wwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy