Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/48/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-29 08:30:00
×
2015-08-17 10:30:00
2015-08-17 11:00:00
SIWZ po modyfikacji 1
2015-07-23 11:19:00
×
2015-08-17 10:30:00
2015-08-17 11:00:00
siwz
2015-07-23 11:19:00
×
2015-08-17 10:30:00
2015-08-17 11:00:00
Specyfikacja techniczna
2015-07-23 11:19:00
×
2015-08-17 10:30:00
2015-08-17 11:00:00
Przedmiar rob??t
2015-07-23 11:18:00
×
2015-08-17 10:30:00
2015-08-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/48/IW/152015-07-232015-08-17 11:00:00 × Remont elewacji budynku nr 27 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy