Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/48/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-09-20 08:44:00
×
2017-10-03 10:30:00
2017-10-03 11:00:00
UWAGA! przedmiar po 1 modyfikacji
2017-09-18 10:33:00
×
2017-10-03 10:30:00
2017-10-03 11:00:00
przedmiar robót
2017-09-18 10:32:00
×
2017-10-03 10:30:00
2017-10-03 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-09-18 10:31:00
×
2017-10-03 10:30:00
2017-10-03 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-09-18 10:31:00
×
2017-10-03 10:30:00
2017-10-03 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/48/IW/172017-09-182017-10-03 11:00:00 × Remont pomieszczeń – posadzki – uzupełnienie ubytków betonu, wylanie wylewki betonowej, malowanie pomieszczeń, remont rampy bud. nr 121 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy