Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/49/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-27 07:56:00
×
2015-08-19 10:30:00
2015-08-19 11:00:00
Przedmiar rob??t budynek nr 80
2015-07-27 07:55:00
×
2015-08-19 10:30:00
2015-08-19 11:00:00
Przedmiar rob??t budynek nr 4 i 6
2015-07-27 07:55:00
×
2015-08-19 10:30:00
2015-08-19 11:00:00
Specyfikacja techniczna budynek nr 80
2015-07-27 07:54:00
×
2015-08-19 10:30:00
2015-08-19 11:00:00
Specyfikacja techniczna bud. 4 i 6
2015-07-27 07:53:00
×
2015-08-19 10:30:00
2015-08-19 11:00:00
siwz
2015-07-27 07:51:00
×
2015-08-19 10:30:00
2015-08-19 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/49/IW/152015-07-272015-08-19 11:00:00 × Rozbi??rka bud. nr 4 i 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podg??rskiej 14 oraz bud. nr 80 przy ul. Ok??lnej 32-40 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy