Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/50/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-05 11:34:00
×
2012-09-13 10:30:00
2012-09-13 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2012-08-27 10:29:00
×
2012-09-13 10:30:00
2012-09-13 11:00:00
SIWZ
2012-08-27 10:28:00
×
2012-09-13 10:30:00
2012-09-13 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/50/IW/122012-08-272012-09-13 11:00:00 × Zakup i dostawa nar?cznych zegark??w lotniczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy