Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/50/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-27 08:00:00
×
2015-08-21 10:30:00
2015-08-21 11:00:00
siwz
2015-07-27 08:00:00
×
2015-08-21 10:30:00
2015-08-21 11:00:00
Specyfikacja techniczna
2015-07-27 08:00:00
×
2015-08-21 10:30:00
2015-08-21 11:00:00
Przedmiar rob??t
2015-07-27 07:57:00
×
2015-08-21 10:30:00
2015-08-21 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/50/IW/152015-07-272015-08-21 11:00:00 × Remont budynku nr 124 - w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy