Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/50/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-09-21 12:13:00
×
2016-09-27 10:30:00
2016-09-27 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2016-09-21 12:12:00
×
2016-09-27 10:30:00
2016-09-27 11:00:00
Odpowiedź na pytania nr 1
2016-09-19 07:22:00
×
2016-09-27 10:30:00
2016-09-27 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-09-19 07:22:00
×
2016-09-27 10:30:00
2016-09-27 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/50/IW/162016-09-192016-09-27 11:00:00 × Wyposażenie warsztatu uzbrojeniawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy