Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/51/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-08-03 11:46:00
×
2015-08-26 10:30:00
2015-08-26 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t budowlanych
2015-08-03 11:46:00
×
2015-08-26 10:30:00
2015-08-26 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-08-03 11:45:00
×
2015-08-26 10:30:00
2015-08-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2015-08-03 11:45:00
×
2015-08-26 10:30:00
2015-08-26 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/51/IW/152015-08-032015-08-26 11:00:00 × REMONT POMIESZCZE?? W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 1 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO 1531 PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROC?AWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy