Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/51/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-12 07:57:00
×
2016-10-18 10:00:00
2016-10-18 11:00:00
SIWZ po modyfikacji
2016-10-12 07:55:00
×
2016-10-18 10:00:00
2016-10-18 11:00:00
Wyjaśnienie do SIWZ
2016-10-04 11:25:00
×
2016-10-18 10:00:00
2016-10-18 11:00:00
siwz
2016-10-03 14:55:00
×
2016-10-18 10:00:00
2016-10-18 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/51/IW/162016-10-032016-10-18 11:00:00 × DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNO-POMIAROWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy