Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/51/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-09-11 14:34:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
STWiORB część nr 2
2018-09-11 14:33:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
STWiORB część nr 1
2018-09-11 14:32:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Przedmiar część nr 2
2018-09-11 14:31:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Przedmiar część nr1
2018-09-11 14:30:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Część nr 2 Kosztorys nakładczy pdf
2018-09-11 14:29:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Część nr 2 kosztorys nakładczy ath
2018-09-11 14:28:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Część nr 1 kosztorys nakładczy ath
2018-09-11 14:27:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Część nr 2 Kosztorys nakładczy
2018-09-11 14:20:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Część nr 1 Kosztorys nakładczy pdf
2018-09-11 14:16:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
SIWZ
2018-09-11 14:15:00
×
2018-09-25 10:30:00
2018-09-25 10:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/51/IW/182018-09-112018-09-25 10:00:00 × Remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku nr 2 i 10 na lotnisku w Latkowiewięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy