Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/52/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-17 11:03:00
×
2012-09-28 09:30:00
2012-09-28 10:00:00
Zmieniony kosztorys
2012-09-14 13:21:00
Tak
2012-09-28 09:30:00
2012-09-28 10:00:00
Zmiana terminu
2012-09-14 13:19:00
Tak
2012-09-28 00:00:00
2012-09-28 10:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-09-06 11:35:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Poprawione odp
2012-09-06 11:33:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-09-03 13:15:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Rysunek nr 4
2012-09-03 13:15:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
kosztorys
2012-09-03 13:14:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Rysunek nr 1
2012-09-03 13:14:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Rysunek nr 2
2012-09-03 13:14:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Rysubek nr 3
2012-09-03 13:13:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
SIWZ
2012-09-03 13:13:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Wykaz materia????w
2012-09-03 13:13:00
×
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Plan sytuacyjny
2012-09-03 13:12:00
Tak
2012-09-18 09:30:00
2012-09-18 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/52/IW/122012-09-03
2012-09-28 10:00:00
Tak
Przebudowa kana??owej sieci cieplnej na preizolowan?więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy