Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/52/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-08-05 11:49:00
×
2015-08-27 10:30:00
2015-08-27 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-08-05 11:49:00
×
2015-08-27 10:30:00
2015-08-27 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t budowlanych
2015-08-05 11:48:00
×
2015-08-27 10:30:00
2015-08-27 11:00:00
siwz
2015-08-05 11:47:00
×
2015-08-27 10:30:00
2015-08-27 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/52/IW/152015-08-052015-08-27 11:00:00 × REMONT POMIESZCZE?? W BUDYNKU NR 9 NA TERENIE KOMPLEKSU 1532 PRZY UL. JACEWSKIEJ 73 W INOWROC?AWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy