Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/52/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-10-19 10:09:00
×
2017-10-31 10:30:00
2017-10-31 11:00:00
Poprawione ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-19 10:03:00
×
2017-10-31 10:30:00
2017-10-31 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-10-19 10:03:00
×
2017-10-31 10:30:00
2017-10-31 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/52/IW/172017-10-192017-10-31 11:00:00 × Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy