Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/53/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-11 11:48:00
×
2013-07-30 10:30:00
2013-07-30 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? III - bud. 137
2013-07-11 11:48:00
×
2013-07-30 10:30:00
2013-07-30 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? IV - bud. 182
2013-07-11 11:47:00
×
2013-07-30 10:30:00
2013-07-30 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? I - bud. 96
2013-07-11 11:47:00
×
2013-07-30 10:30:00
2013-07-30 11:00:00
Przedmiar rob??t - cz???? II - bud. 99
2013-07-11 11:46:00
×
2013-07-30 10:30:00
2013-07-30 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-07-11 11:42:00
×
2013-07-30 10:30:00
2013-07-30 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/53/IW/132013-07-112013-07-30 11:00:00 × Remont w?z????w sanitarnych w bud. nr 96, 99, 137, 182 w kompleksie wojskowym na terenie JW 4620 ul. Ok??lna 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy