Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/54/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-13 11:50:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
Informacja z otwarcia ofert
2016-10-12 10:07:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
2016-10-05 09:18:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2016-09-27 13:24:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
Przedmiar
2016-09-27 13:23:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-09-27 13:23:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
SIWZ
2016-09-27 13:23:00
×
2016-10-13 11:00:00
2016-10-13 11:30:00
ST

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/54/IW/162016-09-272016-10-13 11:30:00 × Remont budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy