Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/55/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-05 14:28:00
×
2013-07-18 11:30:00
2013-07-18 12:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-07-05 14:27:00
Tak
2013-07-18 11:30:00
2013-07-18 12:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-07-03 12:21:00
×
2013-07-11 10:30:00
2013-07-11 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-07-03 12:20:00
Tak
2013-07-11 10:30:00
2013-07-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/55/IW/132013-07-03
2013-07-18 12:00:00
Tak
Wykonanie pomiar??w elektrycznych na terenie jednostek wojskowych w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy