Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/55/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-09-11 13:58:00
×
2015-09-24 10:30:00
2015-09-24 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz wykaz cz???ci zapasowych
2015-09-11 13:58:00
×
2015-09-24 10:30:00
2015-09-24 11:00:00
za???cznik nr 2 specyfikacja parametr??w technicznych
2015-09-11 13:57:00
×
2015-09-24 10:30:00
2015-09-24 11:00:00
SIWZ
2015-09-11 13:56:00
×
2015-09-24 10:30:00
2015-09-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/55/IW/152015-09-112015-09-24 11:00:00 × dostawa cz???ci zapasowych do systemu LINK 16więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy