Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/55/IW/15/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-15 13:41:00
×
2015-10-23 09:30:00
2015-10-23 10:00:00
za???cznik nr 1 do SIWZ
2015-10-15 13:41:00
×
2015-10-23 09:30:00
2015-10-23 10:00:00
za???cznik nr 2 do SIWZ
2015-10-15 13:38:00
×
2015-10-23 09:30:00
2015-10-23 10:00:00
SIWZ
2015-10-15 13:37:00
×
2015-10-23 09:30:00
2015-10-23 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/55/IW/15/A2015-10-152015-10-23 10:00:00 × Dostawa sprz?tu informatycznego do systemu link-16więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy