Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/55/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-25 12:04:00
Tak
2016-11-03 10:30:00
2016-11-03 11:00:00
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu
2016-10-25 09:35:00
Tak
2016-11-03 10:30:00
2016-11-03 11:00:00
zmiana ogłoszenia
2016-10-11 14:50:00
×
2016-10-26 11:00:00
2016-10-26 11:30:00
Przedmiar
2016-10-11 14:49:00
Tak
2016-10-26 11:00:00
2016-10-26 11:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-10-11 14:49:00
×
2016-10-26 11:00:00
2016-10-26 11:30:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/55/IW/162016-10-11
2016-11-03 11:00:00
Tak
Usługa polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, telewizyjnego systemu nadzoru oraz systemów sygnalizacji pożaru w podległych gospodarczo 12 WOG instywięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy