Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/55/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-11-02 12:23:00
×
2018-11-13 10:30:00
2018-11-13 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie
2018-11-02 12:22:00
Tak
2018-11-13 10:30:00
2018-11-13 11:00:00
informacja w zakresie udzielenia wyjaśnień
2018-11-02 12:22:00
×
2018-11-13 10:30:00
2018-11-13 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 2 modyfikacji
2018-10-31 08:31:00
×
2018-11-06 11:00:00
2018-11-06 11:30:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2018-09-28 09:57:00
×
2018-11-06 11:00:00
2018-11-06 11:30:00
JEDZ P55
2018-09-28 09:56:00
×
2018-11-06 11:00:00
2018-11-06 11:30:00
załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2018-09-28 09:49:00
×
2018-11-06 11:00:00
2018-11-06 11:30:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-09-28 09:48:00
Tak
2018-11-06 11:00:00
2018-11-06 11:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/55/IW/182018-09-28
2018-11-13 11:00:00
Tak
Dostawa mleka i przetworów mleczarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy